DOÇ. DR. İLKE BAHÇECİ ŞİMŞEK ANASAYFA HASTALIKLAR HAKKIMIZDA İLETİŞİM

Katarakt ve Tedavisi

Genel olarak 3 tip katarakt mevcuttur:

Yaşa bağlı kataraktlar

En sık görülen katarakt tipidir. Kortikal, nükleer, arka subkapsüler olabilir. Arka subkapsüler erken dönemde semptomatik. Nükleer kataraktlar erken dönemde yakında iyi görme ile ortaya çıkabilir, yavaş yavaş görme keskinliği azalmaktadır.

Çocukluk çağı kataraktları

  1. Konjenital: doğuştan yada ilk iki ayda ortaya çıkar.
  2. Sonradan ortaya çıkan, genelde sebebi belli edinsel kataraktlar.

Tek yada çift taraflıdır. Vakaların üçte biri kalıtımsal, üçte biri idyopatik, üçte biri ise mertabolik, sendromik yada enfeksiyözdür. Sonradan kazanılan vakalarda, konjenital olan çocukluk çağı kataraktlarına göre daha az acildir, çünkü amblyopi riski daha azdır. Tek taraflı olanlarda, amblyopi riski daha fazla olduğundan, daha tehlikelidir. Konjenital olanlar, doğuşta yada ilk 2 ayda ortaya çıkar, eğer görmeyi engelliyorsa acil tedavileri şarttır.

Sekonder katarakt

Sekonder nedenler; travma, intraoküler hastalıklar (glokom, üveitler, retinitis pigmentoza, retina dekolmanı, tm), ilaca bağlı (steroidler; damla yada sistemik, fenotiazinler, miyotikler, amiodaron), sistemik hastalıklar (Miyotonik distrofi, atopik dermatit, Lowe hastalığı, galaktozemi, DM, hipoparatiroidizm,Werner sendromu), elektrik şoku olabilmektedir.

Katarakt Tedavisi

Kliniğe ve hastanın beklentisine göre (sosyal durumu, mesleği, yaşı) endikasyonu konan olgularda, tek tedavi cerrahidir. Günümüzde, geçerli olan arka kapsülün korunarak, kataraktlı lensin ekstrakapsüler olarak ultrason enerjisi kullanılarak temizlenmesi ve yerine küçük kesiden yerleştirebildiğimiz intraoküler lensin yerleştirilmesidir.(fakoemülsifikasyon-İOL)

Bu ameliyatlardan sonra tercih edilen intraoküler lens monofokal yada multifokal olabilmektedir. Modern tekniklerle, komplikasyonsuz cerrahi sonrası hasta postop bakım süresi azalmıştır. Ameliyat sonrası yaklaşık 1 ay süreyle damlalar kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası ilk hafta enfeksiyon açısından çok önemlidir. Gözünü ovuşturmaması, mendil gibi başka materyalle silmemesi önerilir.

En ciddi komplikasyonlar: ameliyat sonrası endoftalmi, intraoperatif koroid kanaması, geç dönemde retina dekolmanıdır.

Katarakt cerrahisi sonrası; tekrar katarakt gelişirmi? Ekstrakapsüler cerrahi sonrası kalan arka subkapsüler lens epiteli, rejenere olarak, arka kapsülde opaklaşmaya yol açabilir. Arka kapsül kesafeti denen bu komplikasyonun tedavisi, laserledir.

Çocukluk çağı kataraktlarının tedavisi ve prognozu farklıdır.

Konjenital vakalarda tedavi acildir. Göz içi lensi sıklıkla daha sonra ikinci bir ameliyatla yerleştirilir. Hastalar bu esnada kontakt lens kullanarak takip edilir. Tek taraflı vakalarda ve eşlik eden oküler hastalıkların olduğu vakalarda prognoz çok iyi değildir.

Alttaki fotoğrafta biomikroskopta kataraktı olan bir hastamızın görüntüsü.

Daha ayrıntılı bilgilendirme için Op. Dr. İlke Bahçeci Şimşek ile bağlantı kurabilirsiniz.

Bugün arayıp randevu
alabilirsiniz!


444 70 00
0 (533) 611 44 87

 
Ulaşım

Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi
Balmumcu, Şakir Kesebir Caddesi
Gazi Umur Paşa Sokak No:28
34349, Beşiktaş/İSTANBUL